“फुलखर्क हाम्रो पौरख, हाम्रो गौरव”Phulkharka Welfare Society

फुलखर्क कल्याणकारी समाजको तेश्रो बार्षिक साधारणसभा