“फुलखर्क हाम्रो पौरख, हाम्रो गौरव”Phulkharka Welfare Society

Rajesh Bhattarai(Bashu)